MEGANIESE TEGNOLOGIE

In graad 8 en 9 spandeer leerders een kwartaal in die Meganiese Tegnologie sentrum om ‘n oorsig oor die vakgebied te kry en die veiligheids aspekte deeglik te behandel. Dit gee aan hulle die basis om aan die einde van graad 9 hul vakkeuse te maak tussen Meganies, Elektries en Siviele Tegnologie.

Die Meganiese sentrums spog met ‘n wye reeks hand en masjien gereedskap van hoë gehalte om die leerders elkeen toegang te gee om prakties te leer, te eksperimenteer en hul vaardighede te bemeester.

Die vakgebied Meganiese Tegnologie by HTS John Vorster in graad 10 tot graad 12 bestaan uit drie spesialis areas naamlik:

 • Pas en Masjinering
 • Sweis en Metaal bewerking, en
 • Motorkunde.

In die area Pas en Masjinering is daar die volgende potensiële beroeps rigtings:

 • Die Pas en Draaier
 • Die Instrumentmaker en
 • Die Meulmaker.

Die Pas en Draaier :

 • Die Pas en Draaier moet gedetaileerde tekeninge kan lees en moet met ‘n plus minus 0,03mm tolleransie kan werk. Vaardighede van ‘n Pas en Draaier sluit die volgende in:
 • Die vermoë om foute te identifiseer
 • Die toepassing van uitmekaarhaal tegnieke
 • Die instandhouding van toerusting
 • Die herstel en installering van meganiese komponente, asook
 • Die herstel van toerusting tydens produksie.
 • Handvaardighede speel ‘n baie groot rol in hierdie kurses.

Die Instrument Maker:

 • ‘n Instrument Maker moet gedetailleerde tekeninge kan lees, beplan en ontwerp. Hy  moet ook doelspesifieke gereedskap stukke of matrysse uit rou materiaal teen fyn tolleransies van plus minus 0,03mm kan vervaardig om sodoende die koste van vervaardiging van massa produksie komponente tot die minimum te beperk.

Die Meulmaker:

 • ‘n Meulmaker word in die vervaardiging en produksie bedryf aan gewend. Hy word gebruik in industrieë wat gekenmerk word deur tegnologies gesofistikeerde en outomatiese stelsels wat vir Meganika, Elektronika en Elektriese ingenieurswese gebruik word.

Die Meulmaker moet ook ‘n deeglike kennis hê van die…

 • Karakter eienskappe
 • Bewerkings eienskape
 • Hegtings metodes en
 • Verkleurings tegnieke van metale, edelmetale, polimere en ander sintetiese materiale.

Die vaardighede wat leerders vir hierdie beroepe sal nodig hê en wat ons ook hier by HTS John Vorster sal ontwikkel, is:

 • Masjien teorieë
 • Masjien funksies
 • Instandhouding
 • Ingenieurstoerusting, en
 • Die beginsels van Meetkunde en Ingenieurs tekeninge.

In die spesialis area Sweis en Metaal bewerking word daar gekyk na

 • Die Permanente  en semi permanente lasse van metale. Voorbeelde van semi permanente lasse is:
 • Klinknaels
 • Boute en moere, en
 • Soldering

Permanente lasse soos sweis lasse word op verskillende maniere verkry waarvan die Boogsweis masjien meer bekend is aan die meeste mense.

Inert gas sweising, Tungsten Inert gas sweising, en Weerstand sweising word ook aangeleer.

Permanente lasse soos sweis lasse word op verskillende maniere verkry waarvan die Boogsweis masjien meer bekend is aan die meeste mense.  Spesialis sweis toerusting soos Metaal

Inert gas sweising, Tungsten Inert gas sweising, en Weerstand sweising word ook aangeleer.

Prosesserings metodes op materiale soos Tempering, Normalisering, en Verharding maak verder deel uit van die kurikilum. Molekulêre strukture en verskillende invloede in die prosesserings metodes word deeglik behandel. Eienskappe van verskillende materiale is uiteeneenlopend en ‘n deeglike kennis aangaande hierdie eienskappe word hier by HTS John Vorster opgedoen. Die beplanning van werkstukke en die funksies wat dit moet verrig word ook deeglik in die vak behandel.

Beroepe wat beoefen kan word is :

 • Ingenieurswese
 • Die Boubedryf
 • Die Ontwerp bedryf, en ook in die
 • Onderwatersweis bedryf.
 • Die aanwending van metale word byna oral gevind. Kyk maar net rondom jou na die vele gebruikmaking daarvan.