TEGNOLOGIE ELEKTRIES

 

In Graad 8 en 9 spandeer die leerders ses weke in die Elektriese Tegnologie sentrum waar die leerders ’n algemene oorsig oor die vakgebied ontvang.

Die leerders doen dan ook praktiese werk in die vorm van eenvoudige modelle wat hulle self vervaardig. Dit gee aan leerders die basis om aan die einde van Graad 9 hul vakkeuse te maak tussen Meganiese, Elektriese en Siviele Tegnologie. Vanaf Graad 10 word die kompleksiteit van die modelle moeiliker en word dit ook meer op die werklikheid gebaseer.

Alle leerders ondergaan, gedurende die eerste twee weke van die jaar, ‘n algemene veiligheidskursus om hulle bewus te maak van veiligheidsprosedures in die werksplek.

Elektriese Tegnologie by HTS John Vorster in Graad 10 tot Graad 12 behels Elektriese Tegnologie wat bestaan uit drie spesialis areas naamlik:

  • Digitale elektronika
  • Elektronika en
  • Elektries

In Digitale elektronika word gekyk na binêre, oktale en heksadesimale getallestelsels asook  die toepassing in basiese elektroniese beheersisteme.

Logikahekke word bestudeer as basis van logiese beheer van elektroniese stelsels en Bool-algebra word as basis gebruik om boolvergelykings mee te vereenvoudig. Die leerders bou en ondersoek eenvoudigde kringbane en leer basiese programmering van PLC’s met behulp van PICs in die vorm van PICAXE.

In Graad 10 het die vak ‘n baie sterk ooreenkoms met elektronika waar die basiese beginsels van elektrisiteits vloei vasgelê word.

In Graad 11 word ‘n leerder ook blootgestel aan mikro-beheerders, stelselbeheer en prosessering. Na Graad 12 sal ‘n leerder in staat wees om basiese robotika en digitale sisteme te ondersoek en te manipuleer. Hierdie leerders sal normaalweg verder studeer in ingenieurswese.

In Elektronika word daar gekyk na die basiese beginsels van elektronika ten opsigte van stroom, spanning en weerstand.  In Graad 10 word die elektroniese komponente bestudeer en prakties ondersoek. Daar word ook gekyk na kommunikasie-sisteme as ‘n medium van data-oordrag.

In Graad 11 word die leerder blootgestel aan diodes en transistors en die verskeie toepassings van hierdie komponente. Die leerder kry ook opleiding in spesialis-instrumentasie wat gebruik word om lesings te bekom.

In Graad 12 word die leerder aan geïntegreerde stroombane, soos die 741 en 555 IC, blootgestel. Die leerder bestudeer die basiese werking van die IC en die toepassing van die IC in ‘n verskeidenheid van stroombane.

Na voltooiing van graad 12 sal ‘n leerder met die elektronika agtergrond in staat wees om elektroniese stroombane saam te stel, te toets en te installeer.

In Elektries word die leerder aan swaarstroom blootgestel.  Daar word ook gekyk na die Basiese huisbedrading en die SABS 0142-bedradings-kode en die leerder word prakties blootgestel aan die onderskeie sub-stroombane wat in enkelfase huise aangetref word.

In Graad 11 word aandag gegee aan wisselstroom en die toepassings van enkelfase motors, transformators en PLC-programmering. Die leerder word dan ook  blootgestel aan die praktiese bedrading van huishoudelike installasies en ook die bedrading van onderskeie motorbeheer kringbane.

In graad 12 word die leerders aan driefase stelsels bekendgestel met spesifieke fokus op driefase motors, driefase transformators en driefase stelsels.

Indien leerders die vakgebied elektriese tegnologie by HTS John Vorster slaag met ‘n minimum punt van 60% in al die vakke binne die vakpakket, word die leerder se graad 12-sertifikaat op ‘n SAQUA-vlak 3 erken en kan die leerder direk na skool met ‘n vakleerlingskap begin.

Leerders met Elektriese Tegnologie as agtergrond kan na skool die studie rigting  uit brei deur:

  • Vakleerlingskap te ondergaan om ’n vakman in die elektriese veld te word.
  • Hy kan aan ‘n kollege gaan studeer om as ’n tegnikus opgelei te word.
  • Hy kan verdere studies aan ’n Universiteit gaan doen,
  • Of hy kan die beroepswêreld as ’n entrepreneur betree.

Daar is ‘n wye verskeidenheid beroepe wat gevolg kan word in Elektriese Tegnologie soos Ingenieurs, Tegnikuste en Programmeerders in die elektriese, elektroniese en digitale wêreld van motors, robotika, selfone, klank, lig en radio.