HTS John Vorster herskryf hierdie jaar die boeke met ‘n rekordgetal van 63 dogters wat ingeskryf is in die skool.  Die skool raak toenemend ‘n gewilde keuse as hoërskool vir dogters.  Dogtersaansoeke by HTS John Vorster word jaarliks met ‘n fyn kam deurgegaan aangesien die skool ‘n gespesialiseerde skool is met ‘n uiters uitdagende vakpakket. Wiskunde en Fisiese wetenskappe is vir alle leerders verpligte vakke en juis daarom moet die dogters wat hier inskryf ‘n baie hoë akademiese standaard handhaaf. 

Ons is baie trots op ons dogters wat ook baie goed presteer op die sportgebied, veral die netbal. Die dogterspanne van HTS John Vorster het al die liga gewen waarin hulle deelneem-werklik ‘n groot prestasie as mens in ag neem dat daar soms net genoeg dogters in ‘n ouderdomsgroep is om in ‘n span te speel. Vanaf 2018 het die skool ook begin om sagtebal vir die dogters aan te bied en ons sien met groot verwagting uit na hulle prestasies op die gebied.

Die hoof en personeel is waarlik trots op ons dogters wat altyd ‘n toonbeeld van vroulikheid is en oral waar hulle kom uitstaan as trotse JV-verteenwoordigers van die skool.