SKOOLFONDS

Me Astrid v Oostveen

Me Astrid v Oostveen

Finansies

finansies02@htsjv.co.za

012 332 1760/1/2 & 332 3701/2

Mev Ilza van Rensburg

Mev Ilza van Rensburg

Finansies

finansies@htsjv.co.za

012 332 1760/1/2 & 332 3701/2

Die finansiële kantoor hanteer alle finansies van die skool insluitende skoolfondsbetalings.

Verskeie betalingsopsies word aangebied, naamlik:

  • Inbetaling in die skool se bankrekening.
  • ABSA, Ben Swart tak, Takkode: 334 645, Rekeningnr: 0090750569, die verwysingsnommer is u kind se toelatingsnommer.
  • Kaartfasiliteite is ook beskikbaar in die finansiële kantoor.
  • Maandelikse debietorder fasiliteit is ook beskikbaar.

Skoolfonds rekeninge word maandeliks per e-pos aan ouers gestuur, indien u nie state ontvang kontak die finansiële kantoor asseblief.

Skoolfonds

Die skoolgeld vir 2020 is R21 826.00

Die skoolgelde kan maandeliks afbetaal word. Graad 8 – 11 betaal R1 984.00

oor elf maande en graad 12 betaal R2 183.00 oor tien maande.

 

Skoolgelde moet voor die 7de van elke maand betaal word vanaf 1 Januarie tot 1 November 2020.

 

Uitsluitings

  • Inligtingstegnologie word na-ure aangebied as addisionele vak teen R3 300 per jaar;

betaalbaar oor 10 maande vir graad 10 & 11 (Januarie – Oktober)

betaalbaar oor 9 maande vir graad 12 (Januarie – September)

  • Indien ‘n leerder gedurende die jaar die Inligtingstegnologie klasse sou staak, sal die klasgelde steeds betaalbaar bly.
  • Toere word opsioneel aangebied en sal waar moontlik gedeeltelik deur die skoolfonds gedek word, en gedeeltelik deur die ouers befonds word; en
  • Matriekafskeid sal ook slegs gedeeltelik befonds word, en gedeeltelik deur die ouers befonds word deur kaartjie verkope