SKOOLFONDS

Me Astrid v Oostveen

Me Astrid v Oostveen

Finansies

finansies02@htsjv.co.za

012 332 1760/1/2 & 332 3701/2

Mev Ilza van Rensburg

Mev Ilza van Rensburg

Finansies

finansies@htsjv.co.za

012 332 1760/1/2 & 332 3701/2

Die finansiële kantoor hanteer alle finansies van die skool insluitende skoolfondsbetalings.

Verskeie betalingsopsies word aangebied, naamlik:

  • Inbetaling in die skool se bankrekening.
  • ABSA, Ben Swart tak, Takkode: 334 645, Rekeningnr: 0090750569, die verwysingsnommer is u kind se toelatingsnommer.
  • Kaartfasiliteite is ook beskikbaar in die finansiële kantoor.
  • Maandelikse debietorder fasiliteit is ook beskikbaar.

Skoolfonds rekeninge word maandeliks per e-pos aan ouers gestuur, indien u nie state ontvang kontak die finansiële kantoor asseblief.

Skoolfonds

Skoolfonds beloop R 19 999.10 per leerder vir 2019 wat betaalbaar is as volg:

– R1 817.36 vir die eerste kind, waarvan R800 registrasie per oudste kind ingesluit is.

– R1 817.36 per kind oor 11 maande (gr 8 – 11)

– R1 999.10 per kind oor 10 maande (gr 12)

Indien die volle skoolgelde voor die einde van Februarie 2019 vereffen word sal die R800 registrasiefooi as korting aangebied word.

 

Uitsluitings

  • Inligtingstegnologie word na-ure aangebied as addisionele vak teen R3 300 per jaar;

betaalbaar oor 10 maande vir graad 10 & 11 (Januarie – Oktober)

betaalbaar oor 9 maande vir graad 12 (Januarie – September)

  • Indien ‘n leerder gedurende die jaar die Inligtingstegnologie klasse sou staak, sal die klasgelde steeds betaalbaar bly.
  • Toere word opsioneel aangebied en sal waar moontlik gedeeltelik deur die skoolfonds gedek word, en gedeeltelik deur die ouers befonds word; en
  • Matriekafskeid sal ook slegs gedeeltelik befonds word, en gedeeltelik deur die ouers befonds word deur kaartjie verkope