Mev. Ilse Kritzinger

Mev. Ilse Kritzinger

Jeugleiding Koördineerder

dissipline@htsjv.co.za

012 332 1760/1/2 & 332 3701/2

JEUGLEIDING

Ons strewe is dat elke ouer en kind gelukkig by HTS John Vorster moet wees en daarom is dit vir ons belangrik dat elkeen oor dieselfde kam geskeer word, en dat ons konsekwent teenoor onaanvaarbare gedrag optree.

Ons doelwit is om leerders wie se gedrag van ons gedragskode afwyk te assisteer deur  gepaste korrektiewe optrede te bewerkstellig.

Verder strewe ons daarna om ernstig bemoeienis te maak met leerders wat hulle skoolloopbaan onaangenaam aanvaar.  As sulks verhoed ons dat ander leerders negatief beïnvloed word.

Om ons met hierdie groot taak te help, is ons drie voltydse personeel in die strafkamerkantore wat na die belange van die leerders omsien (Mev Kritzinger, Mnr Avenant en Dr Vorster), ‘n berader wat leerders ondersteun drie dae ‘n week (Pierre Vigoureux), en ‘n sielkundige (Ronel Mentz) wat weekliks op ‘n bepaalde tyd na die leerders omsien.