WIE IS ONS

DIE SKOOL VIR EN VAN TEGNOLOGIE

 

HTS John Vorster bestaan alreeds sedert 1962 en is aangewys as die beste Tegniese Skool in Gauteng.

Vele oud–JVs het hier hul fondasie gelê en as ingenieurs, vakmanne en in ander beroepe bygedra tot die ekonomiese ontwikkeling van ons land.

HTS John Vorster is ‘n volwaardige Tegniese Hoërskool waar al die Tegnologiese Studierigtings effektief aangebied word. Gespesialiseerde toerusting word deur Vakspesialiste gebruik om al die vakke aan te bied.

 

TEGNOLOGIESE ONDERWYS IS TOEKOMSVRIENDELIK

Tegnologiese onderwys is beroepsgerig.  HTS John Vorster bied tegnologiese, toekomsvriendelike onderwys aan en benewens onderwys, verskaf ons ook opleiding.

Die keuse van ‘n studierigting bepaal die keuse van die regte hoërskool – nie andersom nie.  HTS John Vorster verseker:

  • Christelike norme en waardes
  • Onderrig in Afrikaans
  • Uitstekende akademiese standaarde
  • Volledige Tegnologiese Studierigting
  • Uitstekende Dissiplinestelsel
  • Sportblootstelling op hoogste vlakke
  • Beroepsgeleenthede