KOOPS, die motorwerktuigkunde besigheid in Voortrekkerweg, Pretoria, bewys betrokkenheid by leerder- en onderwyseropleiding in die nuwe  Motorkundesentrum van die Hoër Tegnologiese Skool John Vorster.  Die totale skenking van oor die R150 000.00 se toerusting behels onder andere ‘n simulasie toetsbord vir motorvoertuie wat met ‘n Elektroniese Enjin Beheereenheid (EBE/ECU) toegerus is. Dit sluit onder andere alternators, aansitters ensovoorts in.  Hierdie toerusting is alreeds met groot sukses in die onderrig van Motorkunde-leerders en opleiding van onderwyspersoneel van verskeie skole aangewend.  Hierdie bydrae maak opleiding op ‘n hoër vlak moontlik.

Mnr Dirk de Jongh, eienaar van KOOPS, oorhandig die simulasie toetsbord aan die Hoof, mnr. Chris Steinmann