LEIERONTWIKKELING

Mev Veronica Roach

Mev Veronica Roach

Leierontwikkeling Organiseerder

rveronicar@gmail.com

012 332 1760/1/2 & 332 3701/2

Leierontwikkeling is ‘n aspek van die opvoeding van elke jongmens.   By HTS John Vorster geniet leierontwikkeling ‘n hoë prioriteit.    Naas sy/haar skoolopleiding is hierdie ‘n addisionele geleentheid vir ‘n leerder om hom/haar voor te berei vir die lewe na skool.

Ons verkies elke jaar ‘n leierskorps uit al die verskillende grade,  asook ‘n uitvoerende komitee wat bekend staan as die JV-Raad, wat bestaan uit Gr11 leerders.  Hulle behou hul posisies tot in Gr12.  ‘n Groep baie bekwame fasiliteerders (onderwyspersoneel)  verskaf kontinue opleiding en ondersteuning.    Die VLR (Verteenwoordigende Leerderraad) is betrokke by alle aksies wat in die skool geloods word.   Leerders leer dus om geleenthede te organiseer, pligte te delegeer en beplanning in ‘n groep te doen.

Gedurende die Julievakansie neem ons die nuutverkose JV Raad op ‘n kamp waartydens daar beplanning gedoen word van al die aktiwiteite waarvoor hulle verantwoordelik is.   Al word daar hard gewerk, verskaf die spanbousessies groot pret.   Dit is ‘n geleentheid wat elke leerder graag sal wil meemaak.

Gedurende Februarie doen ons ‘n spanboukamp.   Vir ‘n Saterdag word al die leiers geneem na ‘n fasiliteit wat spesialiseer in leierontwikkeling en spanbou.   Dis ‘n dag van groot pret en die hele span leer  mekaar ken  en leer om saam te werk.

Leierontwikkeling by HTS John Vorster staan onder die beskerming van Mev Dowd (adjunkhoof) en  Mev Veronica Roach is die organiseerder.

Fasiliteerders:   Mnr Jurg Swart, Mev Rienie Pieterse, Mev Marike Geyser, Mev Helma van Rooyen en Mnr Theuns Smith, met ons skakelbeampte:  Mev Nadia Prinsloo.

Hierdie personeel is almal mense met ‘n passie vir leierontwikkeling.