LANDLOOP

Inge Dowd

Landloopkoördineerder

ingedowd71@gmail.com

012 332 1760/1/2 & 332 3701/2

HTS John Vorster se landloop doen besonders goed in die Moot-omgewing.  Ons neem deel in die B-liga.  In 2013 het die Junior Seuns die liga gewen en in 2018 het hulle tweede in die liga geeïndig.

Ons bekwame, toegewyde afrigter dra sy passie oor aan die leerders wat aan landloop deelneem en maak dit ‘n gewilde buitemuurse aktiwiteit by HTS John Vorster.  Landloop is ‘n sport waar atlete leer wat dit beteken om toegewyd te wees, selfdissipline aan die dag te lê en te volhard.

Landloopoefening en -deelname begin reeds in April van elke jaar en strek tot September wanneer die SA kampioenskappe plaasvind.  HTS John Vorster is in die bevoorregte posisie, met die berg as baken. Ons gebruik die berg tot ons voordeel om landloop te bevorder. Van die oefeninge vind op die berg plaas,  waar die atlete geleentheid kry om baie ervaring op te doen, omdat die berg die voordeel van hoogtes, opdraendes en ongelykhede bied, wat baie belangrik is vir die atlete se voorbereiding vir wedlope,  aangesien sekere landlooproetes wel van hierdie “hindernisse” insluit.

HTS John Vorster beskik ook oor ‘n gimnasium waar ‘n gekwalifiseerde biokinetikus die atlete help om hul te kondisioneer en voor te berei en beserings tot die minimum  tydens ‘n seisoen te beperk.  Landloop is een van die min sportsoorte wat oop is vir enige persoon om aan deel te neem en almal word hier met ope arms ontvang.

Die landloopseisoen begin reeds in April en die skoleligas begin die eerste week van die derde kwartaal.