BERGROETE

Mnr Chris Steinmann (Hoof)

Mnr Chris Steinmann (Hoof)

Bergroete Koördineeder

hoof@htsjv.co.za

012 332 1760/1/2 & 332 3701/2

HTS John Vorster beskik oor ‘n bergroete skool toe vir leerders aan die noordekant van die berg.  Ons is bevoorreg om so ‘n toevoerroete na die skool te hê, maar om die roete te kan gebruik, moet die leerders by sekere voorwaardes hou vir hulle eie veiligheid.

Dit neem ongeveer vyftien minute om die roete van die noordekant tot by die skool te voltooi.

 • Die eerste deel van die roete begin by NG Gemeente Magalieskruin in Joycelaan.
 • Ouers kan hul kinders in die parkeerterrein van die kerk aflaai, moet asb nie op die grasperke parkeer of omdraai nie.
 • Daar is ‘n fietsloods waarin fietse toegesluit word, vir die wat met fietse tot daar wil ry.
 • ‘n Voltydse sekuriteitsbeampte hou toesig oor die fietse en die kom-en-gaan van leerders.
 • Die bergroete begin by Joycelaan, tot op die draai in Edelweislaan, waar ‘n toegangshek is.
 • Die leerders stap oor die berg tot by die hek in 30ste laan, by die skool.
 • Om van die roete gebruik te maak moet elke leerder ‘n toegangskaartjie hê.  Aansoeke by Admin kantoor.

 

Ons verwag van leerders  om ten  te alle tye:

 • die inwoners se privaatheid te respekteer
 • die natuur te bewaar
 • flink oor die berg te beweeg
 • ongeruimdhede op die berg dadelik by die hoof aan te meld.

 

Die  gebruik van die bergroete is ‘n voorreg. Kom ons werk saam om hierdie voorreg te behou.

 

Besigtig die Bergroete van naderby deur op die foto te klik