JV-Waardes

As leerders en personeel van HTS John Vorster streef ons daarna om karakter te bou binne en buite skoolverband en ons leef die volgende kernwaardes daadwerkik uit.