JV-STUDIESENTRUM

Mev Belinda Povey

Mev Belinda Povey

Studiesentrumbestuurder

Die JV-Studiesentrum het sy deure op 15 Januarie 2014 geopen en is geleë op HTS John Vorster se skoolterrein. Daar is tans tien talle leerders wat van die studiesentrum-fasiliteite gebruik maak .  Die JV-Studiesentrum word deur mev. Belinda Povey bestuur. Sy beskik oor opleidingservaring en is saam met senior studente (tutors) en algemene assistente vir die totale bestuur en funksionering van die studiesentrum verantwoordelik.

Dit is die skoolbestuur se oogmerk om ‘n volledige en professionele diens aan die skoolgemeenskap beskikbaar te stel.

Leerders geniet ‘n ligte middagete en ontspan  vir ‘n paar oomblikke waarna hulle in alle erns in die onderriglokaal onder toesig en met die hulp van personeel leer of huiswerk te doen.

Leerders kan ook uitteken om aan buitemuurse aktiwiteite deel te neem op  die skoolterrein, en daarna weer terug te keer na die sentrum om hulle studies of huiswerk te hervat.

Daar word ekstra hulp verleen met onder meer Wiskunde en Ingenieurs Grafika en Ontwerp. Die fasiliteit is met die nodige meubels en studieruimte toegerus om ‘n gestruktureerde, maar huislike omgewing te skep.

Die studiesentrum tye is Maandag tot Donderdag vanaf 13:55 tot 17:30 en Vrydae vanaf 13:25 tot 17:00.

Gedurende eksamentye open die studiesentrum vroeër om die leerders wat vroeër verdaag te akkommodeer. Die studiesentrum is nie oop op publieke vakansiedae en skoolvakansies nie.

Ouers sal verplig wees om ‘n kontrak te sluit met die studiesentrum.