JUNIOR STADSRAAD VAN PRETORIA

Lané Smit

Lané Smit

GR11

Declan van der Merwe

Declan van der Merwe

GR10

Die Junior Stadsraad van Pretoria is ‘n nie-winsgewende jeugorganisasie wat in die jaar 1979, die Verenigde Nasies se Internasionale Jaar van die Kind gestig is.  Twee verteenwoordigers van verskeie hoërskole regoor Pretoria, een in graad 10 en een in graad 11, dien op die raad.

Vyf ampsdraers word aan die begin van ‘n termyn demokraties deur die lede verkies, naamlik :  ‘n Junior Burgermeester, Junior Onder-Burgermeester, Sekretaresse, Stadsklerk (Tesourier) en publieke verhoudings beampte.  Die oorblywende lede dien op die 5 hoofkomitees, naamlik ;  Kultuur, Sport, Vitae, Jeug en Kuns.  Elkeen van die 5 komitees verkies dan hulle eie voorsitter, onder-voorsitter en sekretaresse.  Hulle vergader op ‘n maandelikse basis in die Stadsaal van Pretoria.

Binne die komitees word byeenkomste gereël met die doelwit om die jeug van Pretoria te verenig en om geld vir liefdadigheid in te samel.

Die HTS John Vorster verteenwoordigers is Lané Smit en Christo Verryne.