BRUGBOU

Mnr Flip van Rooyen

Mnr Flip van Rooyen

Brugboukoördineerder

flipv@htsjv.co.za

012 332 1760/1/2 & 332 3701/2

Brugbou is ‘n jaarlikse kompetisie.  In 2016 het JVs ‘n rekordgetal van 196 leerders gehad wat uit 49 spanne bestaan, wat deelgeneem het.

 

Leerders van gr 8 – 11 ontvang twintig houtbalkies, ‘n pakkie gom en een meter lengte tou om ‘n brug mee te bou. Deeglike beplanning en baie goeie spanwerk word vereis sodat die brug binne drie ure voltooi kan word. Die spesifikasies waaraan elke brug moet voldoen, word eers op die dag van die kompetisie bekend gemaak.

 

Ons het hierdie jaar ‘n borgskap van 50 buisies gom van Pratley ontvang, en ons kon die verskil aan ons brûe sien, deurdat ‘n groot aantal brûe laste van tot 60 kg gedra het.

 

Die brugboukompetisie bied aan leerders die geleentheid om in spanverband baie pret te ervaar, terselfdertyd onder druk saam te werk, te organiseer en verskillende rolle te vertolk.

 

Die grootste spanning word beleef wanneer die brûe getoets word ten aanskoue van mede leerders en kompeteerders. Daar word in twee katogorië meegeding – die mees estetiese brug kry ‘n prys en die uiteindelike wenbrug is die brug wat die grootste las tot sy eie massa kan dra.