SENIOR FASE (GRAAD 10, 11 EN 12)

VAKKE VANAF GR.10

Elke leerder moet sewe vakke soos volg neem:

 • SES verpligte vakke
 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde OF Tegniese Wiskunde
 • Lewensoriëntering
 • Fisiese Wetenskappe OF Tegniese Fisiese Wetenskappe
 • Ingenieursgrafika en Ontwerp

Die sewende vak is een keusevak uit een van die drie Tegnologievakke

 • Tegnologie Elektries/Elektronies
 • Tegnologie Meganies
 • Tegnologie Siviel
 • Leerders mag ook na-ure inligtingstegnologie (IT) as ‘n addisionele vak neem.
 • IT word na-ure in ons eie rekenaarsentrum aangebied.

 

TEGNOLOGIEVAKKE

Ingenieurswese, Vervaardiging en Tegnologie – uit hierdie leerveld móét een van die onderstaande tegnologievakke gekies word:

Tegnologie Elektries/Elektronies

 • Elektriese/Eiektroniese lngenieurstudie
 • Elektronika
 • Elektrisiënswerk
 • Digitale stelsels
 • Elektriese Tekene
 • Tegnologie Meganies

Meganiese lngenieurstudie

 • Pas – en Draaiwerk
 • Motorwerktuigkunde
 • Sweis en Metaalbewerking
 • Meganiese Tekene

Tegnologie Siviel

 • Siviele lngenieurstudie
 • Boukonstruksie
 • Boukosteberekening
 • Houtbewerking
 • Siviele dienste
 • Toegepaste Meganika
 • Siviele Tekene